www.guiart.com

Products
Contact
Information
Companies
Virtual
Sculpture
Gallery
Reports
Feedback


Tuotteet
Yhteystiedot
Yhteistyö-
kumppanit
Virtuaali-
veistos-
galleria
Palaute

© 1999-2020 Guiart Oy

Biometriikan aikajana

Biometrisiä tunnisteita, kuten kasvokuvaa ja sormenjälkiä otetaan yksittäisotoksina. Tähän mennessä ei ole juurikaan tutkittu sitä, kuinka biometriset piirteet muuttuvat ihmisen elinkaaren kuluessa.

Biometriikan tutkijoiden piirissä ollaan nyt vakavasti miettimässä sitä, kuinka saataisiin luotettavia malleja aikasarjojen kehittämiseksi ihmisen piirteiden tunnistamiseksi eri ikäkausina samalta henkilöltä otetuista tunnisteista. Tästä voisi olla hyötyä esimerkiksi rikostutkinnassa.

Microsoft Cognitive Services platform test capture
Guiartin ja X7 Labsin tekemissä vertailukokeissa saatiin lupaavia tuloksia saman henkilön, eri-ikäisten kasvokuvien vertailussa. Ruutukaappauksessa on Microsoftin CS. Huom. Kuvat pikselöity tekijänoikeussyiden takia

Norsk Biometri Forumissa Oslossa lokakuussa 2016 tohtori Christian Rathgeb Darmstadtin teknillisestä korkeakoulusta Saksasta, luennoi aiheesta ”Ikätekijät pitkän aikavälin biometrisessa tunnistamisessa”.

Christian Rathgeb totesi haasteita tällaisten mallien rakentamiselle olevan hyvin paljon. Tarvitaan huomattavan laaja otos eri-ikäisestä väestöstä. Sellaista tietokantaa ei tällä hetkellä ole käytettävissä. Monet ulkoiset seikat, kuten elämäntapa, sekä myös geneettiset tekijät vaikuttavat merkittävästi ikämuutoksiin ihmisen biometrisissä piirteissä. Näiden tekijöiden vaikutuksien määrittely ja mallintaminen on erittäin vaativaa työtä. Sitä on tarpeen tehdä lääketieteen ja biometriikan tutkijoiden yhteistyönä.

Biometristen tunnisteiden, kuten kasvokuvan ja sormenjälkikuvan korkea laatu on ratkaisevan tärkeä tekijä tutkimuksen, standardin kehittämisen ja käytön kannalta, korosti tohtori Rathgeb. Tavoitteena on automatisoida biometrista tunnistamista ja saada eri-ikäisistä ihmisistä vertailukelpoisia ja yhä luotettavampia tunnistustuloksia.

Lähde: Guiart, Hochschule Darmstadt, CRISP, da/sec Security Group

Guiart on biometriikkaan ja digitaaliseen kuvannukseen erikoistunut yritys. Palveluksessamme ovat Suomen huippuammattilaiset. CEN, ICAO, ISO ja SFS standardointiin osallistuminen ja näiden standardien noudattaminen ovat Guiartin toiminnan peruslähtökohtia.

Lisätietoa Guiart

Internet http://www.guiart.fi